OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u drugom produženom upisnom roku u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 40 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 17
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 16
3.  Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom 7
Ukupno: 40

 

Prijavljivanje kandidata je do utorka 27. oktobra 2020. god. onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u sredu 28. oktobra  2020. god. u 10 časova.

Upis primljenih kandidata biće u četvrtak 29. oktobra  2020. godine od 8 do 13 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.