ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2020/2021. години, објављеним на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, Одсек Ниш организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за буџетске и самофинансирајуће студенте и то за студијске програме:

Индустријско инжењерство: 20 самофинансирајућих студената;

Грађевинско инжењерство: 4 буџетски и 25 самофинансирајућих студената;

Заштита животне средине: 27 самофинансирајућих студената.

Пријављивање кандидата је до петка 25 септембра 2020. год. онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у понедељак 28. септембра 2020. год. у 10 часова.

Упис примљених кандидата биће у среду 30. септембра 2020. године од 8 до 13 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.