ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2019/2020. години објављеном на сајту Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Школа организује до 15.7.2019. године попуну слободних места за буџетске и самофинансирајуће студенте са кандидатима који су положили пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених бодова.

Упис се организује за следеће студијске програме:

–  Индустријско инжењерство
–  Грађевинско инжењерство
–  Заштита животне средине