ОБАВЕШТЕЊЕ О СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

Обавештавамо Вас да ће се свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању, диплома о завршеним специјалистичким и мастер студијама и диплома о стеченом вишем образовању обавити у среду 24. априла 2019. год. по студијским програмима и то:

10:00h – Индустријско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и Заштита животне средине у амфитеатру А2;
10:30h – Друмски саобраћај и Безбедност друмског саобраћаја у амфитеатру А3;
11:00h – Комуникационе технологије, Савремене рачунарске технологије и Мултимедијалне комуникационе технологије у амфитеатру А2;
11:30h – Грађевинско инжењерство, Комунално инжењерство у амфитеатру А3.