ОБАВЕШТЕЊЕ О СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

Обавештавамо Вас да ће се свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању, диплома о завршеним специјалистичким и мастер студијама и диплома о стеченом вишем образовању обавити у петак 19. јуна 2020. год. по студијским програмима и то:
13:00 – Индустријско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине, Заштита животне средине и Управљање отпсадом у амфитеатру А1;
13:30 – Друмски саобраћај, Безбедност друмског саобраћаја, Грађевинско инжењерство и Комунално инжењерство у амфитеатру А1;
14:00 – Комуникационе технологије, Савремене рачунарске технологије и Мултимедијалне комуникационе технологије у амфитеатру А1.