ОБАВЕШТЕЊЕ О СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

Обавештавамо Вас да ће се свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању, диплома о завршеним основним, специјалистичким и мастер студијама и диплома о стеченом вишем образовању обавити у петак 28. маја 2021. год. у дворишту Одсека Ниш по студијским програмима и то:

12:00 Свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању Катедре за индустријско и машинско инжењерство (Студијски програм: Индустријско инжењерство);

12:30 Свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању Катедре за заштиту животне средине и технологију (Студијски програми: Заштита животне средине, Управљање отпсадом и Инжењерство заштите животне средине;

13:00 Свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању Катедре за саобраћајно инжењерство и грађевинско инжењерство (Студијски програми: Друмски саобраћај, Безбедност друмског саобраћаја, Грађевинско инжењерство и Комунално инжењерство);

13:30 Свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању Катедре за информационо-комуникационе технологије (Студијски програми: Комуникационе технологије, Савремене рачунарске технологије и Мултимедијалне комуникационе технологије).