OBAVEŠTENJE O SVEČANOJ DODELI DIPLOMA

Obaveštavamo Vas da će se svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju, diploma o završenim osnovnim, specijalističkim i master studijama i diploma o stečenom višem obrazovanju obaviti u petak 28. maja 2021. god. u dvorištu Odseka Niš po studijskim programima i to:

12:00 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za industrijsko i mašinsko inženjerstvo (Studijski program: Industrijsko inženjerstvo);

12:30 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za zaštitu životne sredine i tehnologiju (Studijski programi: Zaštita životne sredine, Upravljanje otpsadom i Inženjerstvo zaštite životne sredine;

13:00 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za saobraćajno inženjerstvo i građevinsko inženjerstvo (Studijski programi: Drumski saobraćaj, Bezbednost drumskog saobraćaja, Građevinsko inženjerstvo i Komunalno inženjerstvo);

13:30 Svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju Katedre za informaciono-komunikacione tehnologije (Studijski programi: Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije i Multimedijalne komunikacione tehnologije).