ОБАВЕШТЕЊЕ О СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

Обавештавамо Вас да ће се свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању, диплома о завршеним специјалистичким студијама и диплома о стеченом вишем образовању обавити у четвртак 26. априла 2018. год. у амфитеатру А1 по студијским програмима и то:

10:00h – Индустријско инжењерство, Индустријска екологија и Заштита животне средине
11:00h – Друмски саобраћај и Безбедност друмског саобраћаја
12:00h – Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије
13:00h – Грађевинско инжењерство, Комунално инжењерство