Obaveštenje o upisu studenata u drugu i treću godinu studija školske 2017/2018. godine

http://www.vtsnis.edu.rs/izborni_predmetiJedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 25. septembra 2017. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 26. septembra 2017. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 27. septembra 2017. godine.
Upis studenata u drugu i treću godinu studija šk. 2017/2018. god. vršiće se 27, 28. i 29. septembra 2017. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnove školske godine podnose:
– DVA OBRAZAC ŠV-20 (kupuje se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, BROJ MODELA 97, POZIV NA BROJ 94-126-100502041 I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa (popunjava se online prema uputstvu). Link za anketu: http://www.vtsnis.edu.rs/izborni_predmeti;
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE U PROSTORIJI 106 VTŠ NIŠ.

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.