OBAVEŠTENJE – PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE

Na osnovu odluke Direktora Škole br. 02-450 od 27.06.2018. god. produžava se rok za prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku  za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/2019.

Kandidati se mogu prijaviti u četvrtak 28.06.2018. god. do 17 časova u službi za nastavna i studentska pitanja na 1. spratu kancelarija 109.