ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија за школску 2018/2019. годину обавиће се 25., 26. и 27. јуна 2018. године од 8 до 15 часова у амфитеатру А3 (1. спрат).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената (неоверене), и то:

сведочанства свих разреда средње школе,
диплому о положеном матурском испиту,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:
840-1758666-57
, број модела  97, позив на број (одобрење)  94-126-100502041 (пример попуњене уплатнице),
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.