ОБАВЕШТЕЊЕ – Промена броја жиро рачуна

Обавештавају се сви студенти да због промене статуса Школе, почев од 01.03.2020. године све своје обавезе измирујете на нови рачун број: 840-2111666-06.

Прималац: АТВСС Ниш (Академија техничко-васпитачких струковних студија у Нишу).

У позиву на број обавезно уписати: 02-број индекса.