OBAVEŠTENJE – SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


Prijava ispita u septembarskom ispitnom roku na osnovnim i master strukovnim studijama za školsku 2020/2021. godinu je od 16. do 18. avgusta 2021. godine. Ispiti se prijavljuju onlajn na sledećem linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom  nalogu u delu finasije (Peronalni poziv na broj).

Uplate se moraju izvršiti najkasnije do 17. avgusta 2021. god. do 17 časova, a prijavu ispita možete izvršiti do 18. avgusta 2021. godine do 24h. Nakon toga ispiti se neće moći prijavljivati po regularnim cenama. Naknadna prijava ispita se može izvršiti najkasnije 24 časa pre ispita.