OBAVEŠTENJE – STUDENTSKA RAZMENA

Na osnovu prijava kandidata za studentsku razmenu, Komisija je razmatrajući dostavljenu dokumentaciju odlučila da na studentsku razmenu pošalje dva najbolja kandidata sa rang liste prijavljenih studenta koja će boraviti na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu „V. G. Šuhov“ u okviru razmene:

  1. Andrijanu Mišić, studenta treće godine osnovnih studija stud. programa KOT
  2. Saru Jelesijević, studenta treće godine osnovnih studija stud. programa ZŽS 
  3.  Darko Kostić, student treće godine osnovnih studija stud. programa SRT
  4. Aleksandar Vukašinović, student treće godine osnovnih studija stud. programa SRT
  5. Nikola Ljubisavljević, student spec. studije DRS
  6. Sandra Ivković, student spec. studije DRS

Razgovor sa studentima će biti naknadno obavljen kako bi se studenti opredelili za boravak na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu „V. G. Šuhov“ u periodu od 25.03.-25.04.2018. Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu sastanka.
Ukoliko jedan od izabranih studenta odustane, mogućnost za odlazak na studentsku razmenu imaće sledeći sa formirane rang liste prijavljenih kandidata.
Primedbe na odluku Komisije dostaviti u roku od 48 sati u prostorijama sekretarijata (201).