ОБАВЕШТЕЊЕ – ВАНРЕДНИ МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Право полагања испита у ванредном мајском испитном року имају сви студенти на основним студијама, специјалистичким и мастер струковним студијама.

Ванредни мајски испитни рок одржаће се у суботу 18. маја 2019. године, и то:
– за испите из прве године основних студија и испите на специјалистичким и мастер студијама у 9 часова;
– за испите  из друге и треће године основних студија у 12 часова.

У ванредном мајском испитном року студенти могу полагати само један испит.

Испитне пријаве подносе се служби за студентска питања до 16. маја 2019. године и то:
– када се полаже цео испит подноси се испитна пријава у вредности од 2.000,00 динара,
– када се полаже допуна до 30 бодова (потребних за полагање испита) подноси се испитна пријава (црвена) у вредности од 1000 динара, са назнаком «допуна».

Због организације испита није могуће пријавити испит на дан полагања.