OBAVEŠTENJE – VANREDNI MARTOVSKI ISPITNI ROK

Pravo polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku imaju svi studenti na osnovnim studijama, specijalističkim i master strukovnim studijama.

Vanredni martovski ispitni rok održaće se u subotu 16. marta 2019. godine, i to:
– za ispite iz prve godine osnovnih studija i ispite na specijalističkim i master studijama u 9 časova;
– za ispite  iz druge i treće godine osnovnih studija u 12 časova.

U vanrednom martovskom ispitnom roku studenti mogu polagati samo jedan ispit.

Ispitne prijave podnose se službi za studentska pitanja do 14. marta 2019. godine i to:
– kada se polaže ceo ispit podnosi se ispitna prijava u vrednosti od 2.000,00 dinara,
– kada se polaže dopuna do 30 bodova (potrebnih za polaganje ispita) podnosi se ispitna prijava (crvena) u vrednosti od 1000 dinara, sa naznakom «dopuna».

Zbog organizacije ispita nije moguće prijaviti ispit na dan polaganja.