ОБАВЕШТЕЊЕ – за оверу зимског и упис летњег семестра у школској 2017/2018. години за Мастер и Специјалистичке струковне студије

Овера зимског и упис летњег семестра вршиће се од 5. до 9. фебруара 2018. године у времену од 9 до 13 часова, а у четвртак 08.02.2018. год.  до 17 часова.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

За оверу зимског и упис летњег семестра студен подноси:
– Индекс;
– Један образац ШВ-20, купује се у скриптарници Школе (попуњен);
– Један образац семестралног листа, купује се у скриптарници Школе (попуњен);
– Анкета (попуњава се online према упутству);
– Семестрална уплата у износу од 950,00 динара на жиро рачун школе;
– 4 рате школарине.