OBAVEŠTENJE – za overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2017/2018. godini za Master i Specijalističke strukovne studije

Overa zimskog i upis letnjeg semestra vršiće se od 5. do 9. februara 2018. godine u vremenu od 9 do 13 časova, a u četvrtak 08.02.2018. god.  do 17 časova.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra studen podnosi:
– Indeks;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (popunjava se online prema uputstvu);
– Semestralna uplata u iznosu od 950,00 dinara na žiro račun škole;
– 4 rate školarine.