ОДБРАНА ДНЕВНИКА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 1|2 (МКТ)

ОДБРАНА ДНЕВНИКА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 1|2 на мастер струковним студијама на студијском програму Мултимедијалне комуникационе технологије биће одржана 12.09.2018. у 9.00 часова.

 НАПОМЕНЕ:

  1. Студенти треба пријаве да доставе студентској служби.
  2. Само струденти који су добили упут за Стручну праксу 1|2 могу приступити одбрани.
  3. Дневник стручне праксе треба да буде оверен и потписан од стране ментора стручне праксе.
  4. Студенти који се не појаве на одбрани сматраће се да су одустали од одбране.