ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ –ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК


АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години у продуженом уписном року укупно 77 студената, од којих 2 на студије из буџета и 75 који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основне струковне студије у продуженом уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се до 30. септембра 2021. године онлајн на  адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату) од 8 до 14 часова.
Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: , позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

– Полагање пријемног испита: 1. октобра 2021. године у 10 часова.
– Објављивање јединствене ранг листе: 1. октобра 2021. године.
– Објављивање коначне ранг листе до 2. октобра 2021. године.
– Упис примљених кандидата: 4. октобра 2021. године.

ИНФОРМАТОР СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 2021