Otvorena Laboratorija za zaštitu životne sredine

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu svečano otvorena nova laboratorija za zaštitu životne sredine. Ova laboraorija treba da doprinese kvalitetnijem studiranju i da budućim inženjerima obezbedi bolje uslove za svoje praktične projekte.

Savremena oprema i instrumenti već su instalirani u Laboratoriji, koja je nemenjena pre svega studentima novog master programa – upravljanje otpadom, ali i svim ostalim studentima Visoke tehničke škole.

Osim toga, po svom izgledu i instrumentima koje će studenti koristiti ide “ruku pod ruku” sa evropskim laboratorijama. Značajno je i to što će studenti praktično moći da nauče u njoj, još se ne radi u nekim institucijama u Srbiji koje se bave zaštitom životne sredine, tako da studenti idu “korak ispred”.

Inače, Laboratorija za zaštitu životne sredine je nastala u okviru „Erazmus plus“ međunarodnog projekta u kome učestvuje Visoka tehnička škola u Nišu. U okviru tog programa su akreditovane nove master studije pod nazivom upravljanje otpadom.