Studentski parlament

Članovi Studentskog parlamenta:

1. Vojislav Stojanović – Predsednik parlamenta – (Zaštita životne sredine)
2. Žarko Ristić – Potpresednik parlamenta (Industrijsko inženjerstvo)
3. Vuk Mladenović – Sekretar parlamenta (Komunikacione tehnologije)
4. Aleksandar Pešić – Predsednik sportske sekcije (Drumski saobraćaj)
5. Filip Ilić – Potpredsednik sportske sekcije (Drumski saobraćaj)
6. Marko Despotović (Upravljanje otpadom)
7. Vladimir Ćosić (Savremene računarske tehnologije)
8. Nemanja Igić (Zaštita životne sredine)
9. Milan Nikolić (Komunikacione tehnologije)
10. Nemanja Srejić – Predstavnik Studentske konferencije akademije strukovnih studija Srbije (Spec. KOT)

 

Pravilnik studentskog parlamenta
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sprovođenju izbora
Odluka o imenovanju članova Prvostepene disciplinske komisije za ocenu disciplinske odgovornosti studenata (28.01.2019.)

 

Studentski parlament Visoke tehničke škole
Aleksandra Medvedeva 20
18000 Niš
tel.: +381 18 588 211 lokal 108
mob.: +381 69 1850330
e-mail: parlament@vtsnis.edu.rs


Obaveštenje za prijavu naučno-istraživačkih radova 2019

Konkurs za pisanje naučno istraživačkih radova 2019

Uputstvo za pisanje stručnih radova 2019 

VESTI

Studentska konferencija akademija strukovnih studija i visokih skola organizovala je posetu studenata svih Visokoškolskih ustanova Srbije, na teritoriji Kosova i Metohije.

U sklopu radne posete održana je redovna sednica Studentske konferencije akademija i visokih škola u Zvečanu, poseta visokoškolskim ustanovama na Kosovu i Metohiji radi upoznavanja sa uslovima rada, kao i poseta srpskim crkvama i manastirima na Kosovu i Metohiji.

Nasu visokošklosku ustanovu predstavljali su studenti Marko Despotovic i Vojislav Stojanovic.


 

Poštovane kolege, Studentski parlament VTŠ Niš organizuje školski turnir u:

  1. Basketu 3×3
  2. Stonom tenisu
  3. Šahu

Datum održavanja turnira 03.03.2019. godine, sa početkom u 12:00 u sportskoj Sali ETŠ Nikola Tesla.

Prijave se podnose do 01.03.2019. godine u prostoriji  Studentskog parlamenta!

Sa jednog studijskog programa mogu se prijaviti više ekipa*

Datum održavanja turnira u šahu je 06.03.2019 godine, u holu Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš.

Info: Studentski parlament VTŠ Niš

Kontakt: Marko Despotović 064/061-999-2, Vojislav Stojanović 063/800-407-1