Политика квалитета

Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о студентској анкети
Летњи семестар школске 2020/2021.   Зимски семестар школске 2020/2021.
Летњи семестар школске 2019/2020.   Зимски семестар школске 2019/2020.
Летњи семестар школске 2018/2019.   Зимски семестар школске 2018/2019.
Летњи семестар школске 2017/2018.   Зимски семестар школске 2017/2018.
Летњи семестар школске 2016/2017   Зимски семестар школске 2016/2017
Летњи семестар школске 2015/2016   Зимски семестар школске 2014/2016
Летњи семестар школске 2014/2015   Зимски семестар школске 2014/2015
Летњи семестар школске 2013/2014   Зимски семестар школске 2013/2014
Летњи семестар школске 2012/2013   Зимски семестар школске 2012/2013
Летњи семестар школске 2011/2012   Зимски семестар школске 2011/2012

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета из реда студента бирају се на годину дана.

Чланови комисије из реда студената су:

     1. Вук Младеновић,

     2. Филип Илић.

Одлука о именовању чланова Првостепене дисциплинске комисије за оцену дисциплинске одговорности студенатa (28.01.2019.)

Информације о активностима које обезбеђују аутоматско праћење и периодичну проверу квалитета

1. Извод из Статута Школе (члан 19)
2. Политика квалитета
3. Стратегија обезбеђења квалитета
4. Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета
5.  Правилник о студентском вредновању квалитета студија
6. Стратегија интернационализације