POSETA VISKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI MAKEDONIJI

Delegacija Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u sastavu dr Srđan Jovković, predsednik Akademije, dr Dejan Blagojević i dr Marija Boranijašević, članovi tima za međunarodnu saradnju, i Milica Mladenović, sekretar Akademije, posetila je Skoplje 25. maja 2022. godine.

Ovom prilikom potpisani su memorandumi o saradnji između Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija koju je zastupao predsednik Akademije dr Srđan Jovković, profesor strukovnih studija, i tri institucije iz Republike Makedonije i to: Fakulteta za poslovnu ekonomiju u Skoplju, koji je zastupala direktor dr Biljana Gjozinska, profesor strukovnih studija, Instituta za primenjeno istraživanje u Skoplju koji je zastupao direktor prof. dr Zoran Filipovski, i Instituta za poslovnu ekonomiju u Skoplju koji je zastupala direktor prof. dr Aneta Vasiljević – Šikaleska.

Na sastanku su razmotrene mogućnosti međunarodne saradnje između Akademije i tri pomenute institucije i konstatovano je da postoje brojne mogućnosti za međusobnu saradnju počevši od mobilnosti nastavnika i studenata u okviru Erazmus plus projekata, preko organizovanja kratkih kurseva sa sertifikatima, organizacije Međunarodne nedelje, kreiranja zajedničkih studijskih programa do prekogranične saradnje.