Завршни мастер рад

Примењени истраживачки рад

Одрживост управљања отпадом

Обрада и анализа података

Стручна пракса 2

Технологија прераде отпадних вода

Мониторинг постројења за третман отпада

Управљање биоразградивим отпадом

Управљање индустријским отпадом

Сензорски системи