Мастер рад

Примењени истраживачки рад

Управљање квалитетом производње

Интегрисани системи управљања

Стручна пракса 2

Адитивне технологије

Савремене технике спајања делова

Управљање одржавањем хидрауличких и пнеуматских система

Стручна пракса 1

Савремени обрадни системи