Изборни предмет 3

Изборни предмет 2

Струковни инжењерски рад

Управљање пројектима

Методологија израде стручних пројеката и примењених истраживања

Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница

Нормативна регулатива о планирању и изградњи

Специјалистички рад

Струковни инжењерски рад

Одрживи развој комуналних средина