Програмирање нумерички управљаних система

Информациони системи

Софтверски алати у производњи

Основи менаџмента

Пословне комуникације

Одрживи развој

Математика 1

Социологија рада

Математика 1

Софтверско инжењерство