Инжењерска информатика

Механика 1

Математика 1

Паркирање и терминали у друмском саобраћају

Експлоатација и одржавање моторних возила

Комбиновани транспорт

Теорија и регулисање саобраћајних токова

Јавни градски превоз

Планирање саобраћаја

Бука и вибрације у радној и животној средини