Osnovi logistike

Studijski program: DRS

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Milan Stanković

Imejl: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija:

Asistent:

Jovan Mišić

Imejl: jovan.misic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita