3Д моделовање

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12: 00 – 13:00 / Уторак 10:00 – 11:00

Асистент:

Ана Митровић

Имејл: ana.mitrovic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: