Адитивне технологије

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита