Администрирање рачунарских мрежа

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00