Администрирање рачунарских мрежа

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација:

Асистент:

Никола Вaсић

Имејл: nikola.vasic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: