Алгоритми и програмирање

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: