Алгоритми и програмирање

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Предавања

1. предавање

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита