Algoritmi i programiranje

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Slavimir Stošović

Imejl: slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija: Ponedeljak 13:00 – 14:00

Asistent:

Miloš Kosanović

Imejl: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija: