Алгоритми и структуре података

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Предавања

Predavanja od 1 do 6

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Rezultat_K2_SRT
Rezultat_K1_SRT

Резултати испита

2019_рок5