Алтернативни извори енергије

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Асистент:

Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 12:00 – 13:00

Литература

Задаци са колоквијума и испита