Анализа безбедности саобраћаја

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 4 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Уторак 11:00 - 12:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита