Аналогни ТВ системи

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: Понедељак 15:00 – 16:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита