Antenski sistemi

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: VI

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Srđan Jovković

Imejl: srdjan.jovkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija: Sreda 11:00 – 12:00

Asistent:

Zoran Stevanović

Imejl: szoran958@gmail.com

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: