Архитектура микроконтролера

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати првог колоквијума 2019

Резултати испита