Arhitektura mikrokontrolera

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Zoran Milivojević

Imejl: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma 2019

Rezultati ispita