Архитектура персоналних рачунара

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита