Базе података

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00