Бетонске конструкције

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

0

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Други колоквијум
Први колоквијум