Бетонске конструкције

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

Асистент:

др Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација:

Асистент:

Душан Коцић

Имејл: dusan.kocic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

0

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Други колоквијум
Први колоквијум