Бетонске конструкције

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 11:00 – 12:00

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 - 13:00, Среда 13:00 - 14:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Други колоквијум
Први колоквијум