Bezbednost i zdravlje na radu

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 3

Profesor:

dr Anica Milošević

Imejl: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 14:00 – 15:00