Безбедност саобраћаја

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: