Бежичне сензорске мреже

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00