Бука и вибрација у радној и животној околини

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

мр Виолета Стојановић

Имејл: violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита